NOVINKY

Cviky Prsa

Kliky

Provedení kliků Proveďte vzpor ležmo. Obličej míří dolů , ruce leží ve vzdálenosti ramen nebo dál od sebe, nohy se dotýkají, případně jsou mírně rozkročené:

Cviky Prsa

Benčpres s úzkým úchopem

Provedení Položte se na vodorovnou tréninkovou lavici tak, aby hýždě spočívaly na ploše lavice a chodidla byla přitisknutá k zemi. V závislosti na ohebnosti zápěstí uchopte obouruční činku nadhmatem...

Cviky Prsa

Benčpres na vodorovné lavici

Provedení Lehněte si zády na vodorovnou lavici a opřete chodidla o zem. Hýždě spočívají na ploše lavice. Nadhmatem uchopte obouruční činku na šířku větší, než je šíře ramen: Opatrně spusťte činku k...

Cviky Prsa

Benčpres na lavici hlavou dolů

Provedení Lehněte si hlavou dolu na šikmou lavici (úhel sklonu 20-40°). Zakotvěte nohy proti skluzu o polstrovaný válec. Nadhmatem uchopte obouruční činku na šíři ramen nebo o něco větší: Opatrně...

Cviky Ramena

Přítahy činky k bradě

Provedení Zaujměte mírný stoj rozkročný a udržujte rovná záda. Rukama vzdálenýma od sebe zhruba na š íři dlaně držte nad hmatem obouruční činku : • Táhněte činku podél těla k bradě , lokty přitom...

Cviky Ramena

Kroužení rameny

Provedení Postavte se do mírného stoje rozkročného , hlava je vzpřímená nebo lehce před kloněná , paže jsou uvolněné podél trupu,v každé ruce jednoručka : Zvedejte ramena a přitom jimi konejte...