Category - Prsa

Cviky Prsa

Rozpažování s jednoručkami

Provedení rozpažování Tento cvik je vynikající na budování nadměrného hrudníku, na který se však poslední dobou poměrně zapomíná. Nenechte se však zmást, ti zkušení vědí, že v tréninkovém plánu...

Břicho Cviky Prsa

Pullover s jednoručkou

Provedení Položte si horní část trupu na lavici a uchopte jednoručku přímo nad hrudníkem.Spusťte jednoručku dozadu a dolů, dokud nebude na úrovni lavice, zhluboka se nadechujte a protahujte tak...

Cviky Prsa Ruce

Benchpress s úzkým úchopem

Provedení benchpress Uchopte tyč úzkým úchopem (asi 10-15cm) nadhmatem.Pomalu spusťte činku dolů a dotkněte se střední části hrudníku.Zvedejte činku přímo nahoru až do propnutí loktů.

Cviky Prsa Ramena

Bench Press

Provedení Bench Press Bench press je základním cvikem pro zvětšení objemu prsních svalů. Základní šířka úchopu je o něco užší než šířka mezi lokty. Při užším úchopu lze hrudník lépe smrštit v horní...

Cviky Prsa

Tlaky s jednoručkami

Provedení Vezměte si ze začátku raději lehké činky, abyste našli správnou techniku. Začíná se dole s protaženými prsními svaly. Pohyb by měl vypadat jako když někoho objimáte, ne jenom tlak nahoru...

Cviky Prsa

Stahování protisměrných kladek

Provedení stahování protisměrných kladek Zaujměte mírný stoj rozkročný a lehce předkloňte trup. Rozepjaté paže jsou mírně p okrčené v loktech: • Vedle paže směrem k sobě před tělo , dokud se zápěstí...

Cviky Prsa

Upažování s jednoručkami hlavou nahoru

Provedení Posaďte se na tréninkovou lavici s úhlem sklonu opěradla 45-60°. V každé ruce držte jedno-ručku . Paže jsou propnuté svisle vzhůru nebo mírně pokrčené , čímž se šetří loketní klouby:

Cviky Prsa

Rozpažky na vodorovné lavici

Provedení Položte se na úzkou lavici, která nebrání ramenům v jejich pohybu. V každé ruce držte jednoručkou. Paže jsou lehce pokrčené , aby se příliš nezatěžovaly loketní klouby:

Cviky Prsa

Pullover s jednoručkou

Provedení pulloveru s jednoručkou Položte se na tréninkovou lavici a přitiskněte chodidla k zemi. Oběma rukama držte jedno ručku za její zátěžový kotouč tak, aby osa činky probíhala mezi palci a...

Cviky Prsa

Peck Deck

Provedení peck deck Posaďte se na sedadlo stroje. Paže jsou zeširoka rozevřené do stran, nadloktí se nacházejí ve vodorovné pozici a s předloktími svírají pravý úhel. Lokty spočívají na polstrovaných...