Category - Cviky

Zde jsou všechny cviky zařazené do kategorií.

Cviky Ramena

Přítahy činky k bradě

Provedení Zaujměte mírný stoj rozkročný a udržujte rovná záda. Rukama vzdálenýma od sebe zhruba na š íři dlaně držte nad hmatem obouruční činku : • Táhněte činku podél těla k bradě , lokty přitom...

Cviky Ramena

Kroužení rameny

Provedení Postavte se do mírného stoje rozkročného , hlava je vzpřímená nebo lehce před kloněná , paže jsou uvolněné podél trupu,v každé ruce jednoručka : Zvedejte ramena a přitom jimi konejte...