Přítahy činky k bradě

Provedení

Zaujměte mírný stoj rozkročný a udržujte rovná záda. Rukama vzdálenýma od sebe zhruba na š íři dlaně držte nad hmatem obouruční činku :

• Táhněte činku podél těla k bradě , lokty přitom zvedejte co nejvýše.
• Opatrně spusťte činku z pět do výchozí pozice. Před zvedáním nádech, při s pou štění výdech.

Tento cvik posiluje především horní část svalu trapézového, dále sval deltový, zdvihač lopatky, dvojhlavý sval pažní, hluboký


sval pažní, svaly předloktí, bři š ní svalstvo, hýžďové svaly a bederní část vzpřimovačo páteře .
Stojí za povšimnutí, že čím vět ší je šířka úchopu, tím více se trénuje sval deltový na úkor svalu trapézového.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.