Peck Deck

Provedení peck deck

Posaďte se na sedadlo stroje. Paže jsou zeširoka rozevřené do stran, nadloktí se nacházejí ve vodorovné pozici a s předloktími svírají pravý úhel. Lokty spočívají na polstrovaných opěrkách , předloktí i zápěstí jsou uvolněná :


• Tlačte paže k sobě. Se záběrem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. Tímto pohybem se posiluje a zároveň protahuje ve lký sval prsní. Přibli žováním loktů co nejblíže k sobě se zátěž soustředí na jeho hrudn ěže berní část. Kromě toho cvik trénuje vnitřní sval pažní a krátkou hlavu dvojhlavého svalu pažního.Mnohonásobným opakováním lze dosáhnout silného prokrvení zapojených svalových partií. Začátečníci si provádě ním tohoto cvičení mohou vybudovat dostatek síly pro jiné, komplexnější cviky.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply